Ten artykuł jest również dostępny w:
Będziesz musiał zrobić zdjęcie wysokiej jakości swojego:

Dowodu osobistego (2 strony) - dowolny kraj

Paszport (1 strona) - dowolny kraj

Prawo jazdy (2 strony) - tylko dla Europejskiego obszaru gospodarczego (EOG): Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czech, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwajca, Szwajcaria, Turcja.

Zezwolenie na stały pobyt (2 strony) - tylko w Republice Litwy.

Dokument powinien wyraźnie pokazać:

- Twoje pełne imię
- Twoje zdjęcie
- Datę urodzenia
- Datę wygaśnięcia
- Numer dokumentu
- Podpis
- Narodowość/obywatelstwo
*Jeśli dokument nie zawiera danych na temat obywatelstwa/narodowości osoby, wówczas wymagany jest dokument, który potwierdza obywatelstwo/narodowość.
Czy ten artykuł był pomocny?
Anuluj
Dziękuję!