Ten artykuł jest również dostępny w:
KYC lub Know Your Customer lub Know Your Client to jeden z elementów procesu AML i odnosi się do zrozumienia klientów i poznania potencjalnych zagrożeń z nimi związanych. Obejmuje to między innymi weryfikację Twojej tożsamości.
KYC to obowiązkowa i kluczowa procedura zarówno dla instytucji finansowych, jak i instytucji niefinansowych.

AML lub Anti-money Laundering to kontrole prawne, które wymagają od instytucji finansowych i innych podmiotów regulowanych zapobiegania, wykrywania i zgłaszania działań związanych z praniem pieniędzy. Celem jest zapobieganie wykorzystywaniu przedsiębiorstw przez elementy przestępcze do prania pieniędzy.
Czy ten artykuł był pomocny?
Anuluj
Dziękuję!